RAVON

RAVON logo

RAVON zet zich in voor de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen. Duizenden vrijwilligers worden ondersteund door professionele krachten op de landelijke kantoren in Nijmegen en Amsterdam. Naast directe ondersteuning van onze vrijwilligers geeft RAVON ook voorlichting, adviseert, voert onderzoek uit, beschermt soorten en hun leefgebieden, verzamelt verspreidingsgegevens en heeft drie landelijke meetnetten.

Amfibieën in uw tuin

Amfibieën - gewone pad

Kleurrijke tuinen zijn echte natuurparadijzen waar veel jonge dieren kunnen opgroeien. Het is niet moeilijk om uw tuin amfibievriendelijk in te richten. Zorg voor een tuinvijver of amfibieënpoeltje voor de voortplanting en maak rommelhoekjes die als schuilplaats kunnen dienen voor kikkers, padden en salamanders. Door het planten van besdragende struiken, vruchtdragende bomen en een variatie aan bloemen lokt u insecten en zorgt u voor voldoende voedsel. Amfibieën eten onder andere mieren, slakken en muggenlarven, en zijn dan ook goede natuurlijke bestrijders voor in uw tuin.

Meer informatie: www.ravon.nl

Hulp onderweg voor amfibieën

Tijdens de voorjaarstrek zijn amfibieën kwetsbaar. Vele vrijwilligers bieden de helpende hand om te voorkomen dat ze massaal worden overreden. Ook u kunt helpen, want in het voorjaar vallen veel amfibieën in straatkolken, meter- en kelderputten, kunstmatige vijvers met te steile randen en zwembaden. Als ze erin tuimelen kunnen ze weinig anders doen dan hun dood afwachten. Soms met tientallen tegelijk. Maar dat laten we niet langer gebeuren!

In samenwerking met Vivara is er nu een oplossing ontwikkeld en met succes getest: de kikkertrap. Help mee en voorkom onnodige sterfte, klik hier voor meer informatie en voor kijk welke putten valkuilen vormen voor amfibieën en andere kleine dieren. Ook zijn er oplossingen voor dieren die in straatkolken terecht zijn gekomen.

Meer informatie: www.padden.nu